Uw veiligheid, onze expertise!

De Veiligheidskundige geeft de gehele organisatie inzicht in (on)veilige situaties. Welke (in)directe risico’s lopen medewerkers en bezoekers en welk risico loopt de omgeving bij de uit voering van de werkzaamheden binnen uw organisatie?

Om de risico’s binnen uw organisatie goed in kaart te brengen is (hulp van) een veiligheidskundige absoluut noodzakelijk.